Lekplatser

Malmö har ca 220 allmänna, kommunala lekplatser. På dessa ställs stora krav på funktion och säkerhet både vad gäller utrustning och miljö. Ett 20-tal av dem är temalekplatser med unika, specialbyggda attraktioner som följer ett visst tema.

Malmö har många unika, fantastiska temalekplatser. Lekplatserna är oerhört omtyckta och välbesökta. Många andra kommuner och länder kommer på studiebesök till temalekplatserna och stadens förskolor gör utflykter till lekplatserna.

Temalekplatserna har sedan starten - för 17 år sedan - succesivt utvecklats vad gäller såväl teman som lekutrustning. Därför upplevs kanske några få av lekplatserna som mindre häftiga, eller unika, än andra. Vi upprustar lekplatserna efter hand.

Under våren och sommaren ska Fiskelekplatsen vid Varbergsplan rustas upp. Lekplatsen planeras att invigas augusti 2014.

Det går utmärkt att cykla eller att åka kommunalt till de flesta av temalekplatserna. För busslinjer se Skånetrafikens hemsida. Tips: skriv i parkens namn eller gata i närheten i "till-rutan" på Skånetrafikens hemsida och din egen adress i "från-rutan" så får du förslag på buss som passar dig. Vet du inte vad parken eller gatorna heter vid din valda temalekplats gå in och klicka på "Hitta hit" så får du upp en karta.

Några av temalekplatserna hittar du i vänstermenyn.

Flera privatpersoner har gedigen information om stadens lekplatser.
Här kan du läsa vad några av dem tycker om Malmös lekplatser:

http://lekplatsmalmo.wordpress.com/

http://lekparkmalmo.blogspot.se


Anmäl fel på lekplatser

Tillsyn av lekplatser sker  en gång i veckan, då kontrolleras lekutrustning, sandtjocklek och brunnar. Utbyte av sanden i sandlådor görs vartannat år. Det är viktigt att ni hjälper oss genom att anmäla eventuella fel  till gatukontorets kundservice.

Dela innehåll:

Kontakta oss

För felanmälan: kundservice. För information om temalekplatser: Caroline Larsson

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Caroline Larsson
Landskapsarkitekt
Skriv till oss
E-post: Caroline.Larsson@malmo.se
Tel: 040-341303