Betonglekplatsen

På Limhamns torg finns Betonglekplatsen. Utspridda kalkstensblock inbjuder till balanslek och "följa John" och påminner samtidigt om det nedlagda kalkbrottets betydelse för Limhamn. Här trivs såväl äldre som yngre barn.

Lekskulpturer och reliefer i betong lockar till klättring och utforskning. På lekplatsen finns också en liten vattenlek, gungdjur och en stor sandlåda i form av en båt. Skulpturerna och relieferna är utformade av och i samarbete med konstnärerna Lissy Boesen och Pernille Clausen.

De flesta av Malmö temalekplatser riktar sig till de lite större barnen. Betonglekplatsen på Limhamns torg är dock byggd speciellt med tanke på yngre barn.

Lekplatsen invigdes 2002.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida
Caroline Larsson
Landskapsarkitekt
Skriv till oss
E-post: Caroline.Larsson@malmo.se
Tel: 040-341303