Ansökan

Så här ansöker du om Stipendiet Fritidsexpressen.

Ansökan kan ske på följande sätt:

För frågor om Stipendiet Fritidsexpressen:

  • tfn: 040-34 24 89
  • e-post: anna.38.jonsson@malmo.se

Så behandlas din ansökan:
Ansökan ska ske senast 30 dagar innan fritidsaktiviteten/projektets genomförande. Beslut fattas av ansvarig handläggare inom maximalt 21 dagar efter inkommen ansökan under förutsättning att ansökan är komplett.

Avtal om villkoren för stipendiets användande skrivs därefter mellan fritidsförvaltningen och den sökande. Om sökande är under 18 år skrivs avtal med dennes målsman/vårdnadshavare.

Digital ansökan Fritidsexpressen

Har du läst kriterierna för Fritidsexpressen innan du ansöker?

Kontaktuppgifter sökande (OBS! Det är viktigt att kontaktuppgifterna är korrekta så att handläggare kan kontakta dig angående din ansökan. Se särskilt över tfnnummer och e-post!)
User information


 

 


 


 

 


Hur hittade du Fritidsexpressen?
Multiple selectionProblem att fylla i formuläret? Ring 040-34 24 89 så får du hjälp!

Dela innehåll:

Kontakta oss

Föreningsavdelningen
Skriv till oss
E-post: forening@malmo.se
Tel: 040 34 25 70
Telefontider
Vard 10-12, 13-14
Postadress
Föreningsavdelningen
Fritidsförvaltningen
205 80 Malmö
Besöksadress
Henrik Smithsgatan 13
Visa på karta
Besökstider
Vard 10-12, 13-14