Jobbcenter

Jobbcenter är en enhet inom JobbMalmö, Malmö stads arbetsmarknads-politiska insatser. Jobbcenter erbjuder varor och tjänster till Malmö stads verksamheter i syfte att tillhandahålla bra och utvecklande arbetstränings-platser. Inom ramen för enhetens insatser erbjuds praktik- och arbetsträningsplatser, offentligt skyddade anställningar samt andra åtgärdsanställningsformer till personer som anvisas från exempelvis Arbetsförmedlingen eller Individ- och Familjeomsorgen. Deltagarna ges här möjlighet att genom praktiskt arbete och individuella stödinsatser förbereda sig för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Jobbcenter arbetar inom följande arbetsområden:

Inom ovanstående arbetsområden ryms 24 arbetslag med varierande uppdrag och arbetsuppgifter. Följ gärna länkarna för att veta mer!

En väg in

En väg in är Jobbcenters kontaktyta mot besökare, deltagare, anvisande organisationer och kunder. Det är hit man skall vända sig om man har frågor gällande deltagande eller platser inom våra arbetslag. Här administreras även våra s.k. enskilda platser, där personer får möjlighet till en skyddad anställning inom Malmö stads övriga verksamheter.

Dela innehåll:

Kontakta oss

JobbMalmö direkt
Skriv till oss
E-post: jobbmalmodirekt@malmo.se
Tel: 040 344590
Besöksadress
Nobelvägen 66
Visa på karta