Västra hamnen

Västra hamnen har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Där moderna bostads- och kontorshus idag växer fram låg tidigare ett av världens största varv. Här tillverkades tankfartyg som var längre än vad Turning Torso är hög. Och här arbetade som mest 6 000 människor bland dockor, kranar och enorma hallbyggnader.

Jämfört med resten av Malmö har området en kort historia. Hela Västra hamnen består av landmassor som fylldes ut successivt från 1800-talets andra hälft till 1980-talet. Malmös kustlinje gick tidigare strax norr om nuvarande Norra Vallgatan.

Kockums Mekaniska Verkstad etablerade sin verksamhet i området 1870. Då hade företaget redan varit verksamt i 30 år. Vid nuvarande Davidshallstorg hade man tillverkat allt från våffeljärn och spottkoppar till järnvägsvagnar. I Västra hamnen satsade man på varvsverksamheten. 1873 sjösattes det första Kockumsbyggda fartyget, lastångaren Tage Sylvan.

Under större delen av 1900-talet gick utvecklingen lysande för Kockums och verksamheten expanderade ständigt. Företaget utökade såväl sin produktion och sina arealer i Västra hamnen genom ytfyllnader i sundet.

Kulmen nåddes i början av 1970-talet. Sedan kom oljekrisen och med den en internationell lågkonjunktur. Samtidigt blev konkurrensen från varv i exempelvis Sydostasien allt hårdare. Det resulterade i en kris för den svenska varvsindustrin som aldrig skulle övervinnas, trots massiva räddningsförsök från statligt håll. På Kockums avvecklades all civil fartygstillverkning 1986.

Västra hamnen myllrade inte längre av liv. Byggnader revs, dockor fyllde igen och den stora kranen skeppades till andra sidan jorden. Idag har området kommit in i en ny fas. En vattennära och attraktiv stadsdel växer fram med plats för boende, service, arbete och studier. God arkitektur och hållbar utveckling är ledord för den nya stadsdelen.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss