Erik av Pommern

Erik av Pommern var bara 15 år när han blev kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige år 1397. Han hade stor betydelse för Malmös utveckling. Han lät bygga stadens första kastell, en stadsmur och gav Malmö sitt stadsvapen.

Erik av Pommern hade stora planer för Öresund. Genom att förstärka städerna Helsingborg och Helsingör kunde han ta upp tull på fartyg som passerade sundet. Öresundstullen gav så mycket pengar till danskarna att verksamheten pågick fram till mitten av 1800-talet.

Kungen grundade också staden Landskrona. Han rustade upp Köpenhamn och gjorde staden till huvudstad år 1417. Köpenhamn var innan dess en förfallen och ganska obetydlig stad. I Helsinggör lät han bygga en befäst borg, Krogen, som låg där Kronborgs slott ligger idag.

Under hela sin regeringstid arbetade han för att skapa en stark union för att begränsa den tyska handelsorganisationen Hansans makt. Det ledde till flera stridigheter med Hansan som hade stora ekonomiska intressen i Östersjöområdet.

Malmös första kastell och stadsmur

År 1434 köpte Erik flera tomter i Malmö för att bygga ett kastell, en befäst gård. Kastellet byggdes i stadens västligaste del, i hörnet av stadsmuren. Det var en bra plats, nära marknaden på stranden. Här fanns också stadens västra port, Västerport, som var en viktig infart till staden. Kastellet byggdes enligt den tidens moderna befästningsteknik. De vita kritstrecksränderna i Malmöhus fasad är spår efter Erik av Pommerns kastell.

Till kastellet flyttades senare det danska myntverket från Lund. Kanske fanns planerna på att flytta dit myntningen redan under Eriks regeringstid. Det kan i så fall förklara den ovanligt stora borggården som Erik lät bygga till sitt kastell.

 I Malmö lät Erik av Pommern också bygga en ny, drygt1.5 km lång och fem meter hög strandmur framför hela staden. I strandmuren byggdes portar och genom portarna kunde handeln från havet skötas och kontrolleras. Alla personer som ägde mark och alla institutioner i staden uppmanades att bidra till arbetet med det stora bygget av muren.

Malmös stadsvapen

Erik av Pommern gav Malmö ett eget stadsvapen år 1437. Motivet med det röda griphuvudet i ett vitt fält tog kungen från sitt eget släktvapen. Vapenbrevet förvaras på Stadsarkivet.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss