Sökregister

I stadsarkivets läsesal finns det många fler sökregister än de du ser på vår webbplats. Här har du som släktforskar tillgång till bland annat SVAR:s digitala forskarsal, Genline och Arkiv Digital.

I vänstermenyn hittar du de personregister som har skannats och som finns som digitala bilder på webbplatsen. Registren omfattar främst äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Det finns även enstaka födelseregister och register till död- och begravningsböcker.

Observera att du måste veta i vilken församling du ska söka.
 
Här finns också ett alfabetiskt namnregister över bouppteckningar för åren 1546–1967.

Demografisk Databas Södra Sverige

Uppgifter ur födelse- och dopböcker från ett urval Malmöförsamlingar har registrerats i DDSS Demografisk Databas Södra Sverige.

I databasen hittar du uppgifter ur kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge som registreras för att vara fritt sökbara på nätet.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Malmö stadsarkiv

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta