Caroli församling husförhörslängder

Här hittar du alfabetiska namnregister till Caroli församlings husförhörslängder för åren 1813–1901.

Namnregistren är sorterade på personernas efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökhjälpmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Stadsarkivet. Du kan läsa dem på mikrokort i läsesalen.

  • Första sifferkombinationen i registret hänvisar till kyrkobokens volymnummer.
  • Andra sifferkombinationen visar på vilken sida i volymen en person finns antecknad.

Vad är en husförhörslängd?

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • alla medlemmar i en familj
  • föräldrarnas födelsedata
  • föräldrarnas födelseförsamling
  • föräldrarnas vigseldatum
  • eventuellt inflytningsår till församlingen
  • eventuellt utflyttningsår 

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.

Husförhörslängder

1860-1865 (1867) - Malmö Caroli AI:8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35 och 36

A B C-F G H I-J K L
M N O P Q-R S T-Ö  

1866-1883 Södra Förstaden - Malmö Caroli AI:47, 48, 49, 55, 56, 57, 66, 67, 106 och 107

1866-1878 Östra Förstaden - Malmö Caroli AI:44-46, 50-54, 58-59, 62 a-b och 65

A B C-E F-G H I-J K L
M N O P Q-R S T-Ö  

1878-1901. Östra Förstaden - Malmö Caroli AI:60, 61, 63, 64, 68, 105, AII:12

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta