Gamla begravningsplatsen

Här hittar du en studie över ett antal av de äldre gravarna på den så kallade Gamla kyrkogården vid Gustav Adolfs torg.

I studien finns beskrivningar av gravarna och de människor som vilar därunder. Källor till beskrivningarna är bland annat bouppteckningar och kyrkoböcker.
 
Begravningsplatsen invigdes år 1822. Vid sin tillkomst fick kyrkogården benämningen Nya begravningsplatsen.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta