Hospitalsförsamlingen

Här hittar du alfabetiska namnregister till Malmö Hospitalsförsamlings husförhörslängder för åren 1786–1928.

Namnregistren är sorterade på efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Stadsarkivet. Du kan läsa dem på mikrokort i läsesalen.

  • Första sifferkombinationen i registret är ett nummer på volymen
  • Andra sifferkombinationen är en sidhänvisning i volymen

Vad är en husförhörslängd?

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • alla medlemmar i en familj
  • föräldrarnas födelsedata
  • föräldrarnas födelseförsamling
  • föräldrarnas vigseldatum
  • eventuellt inflytningsår till församlingen
  • eventuellt utflyttningsår

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta