Våra arkiv

I Stadsarkivet finns kunskap om Malmö stad sedan 600 år. Här förvaras kommunala och statliga myndigheters arkiv från det som i dag är Malmö kommun.

Här finns domböcker och bouppteckningar från 1500-talet till idag och en unik samling pergamentbrev från medeltid och renässans.

I skolornas arkiv förvaras betyg, klasslistor och studentskrivningar. De sociala arkiven innehåller barnavårdsakter, adoptionsakter och faderskapsutredningar.
 
Vidare finns kyrko- och mantalsböcker, polisarkiv, privata brev, företagsreklam, föreningsprotokoll och en stor fotografisk samling.  

I menyn till vänster finns mer information om våra arkiv!

Nationell arkivdatabas NAD

Du kan använda NAD, den Nationella Arkivadatabasen för att söka detaljerade beskrivningar och förteckningar över vilka arkiv som finns i Malmö Stadsarkivs samlingar.
 
NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag.
 
Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning.

Emigrantforskning

Kartor och ritningar

Är du intresserad av ritningar och historiska kartor över Malmö?

Malmö Stads kartor, ritningar och bygglovshandlingar finns på Stadsbyggnadskontorets Kart- och ritningsarkiv. Vid Malmö stad finns dessutom en självständig lantmäterienhet.

Besök Stadsbyggnads-kontorets kart- och ritningsarkiv.

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Information om aktuella kultur- och nöjesarrangemang samt biljettbokning på Kulturcentralen