Föreningsarkiv

Malmö Damsällskap, 1900-talets början

Många olika föreningar har verkat i Malmö stad. Vid Stadsarkivet förvaras till exempel arkiv från idrottsföreningar, fackliga organisationer, nykterhetsrörelser och humanitära organisationer.

Arkivet hos en förening utgörs av de handlingar som har uppkommit inom organisationen. Det kan röra sig om protokoll, korrespondens, medlemsmatriklar och fotografier.  Arkivet berättar föreningens historia men även dess roll i stadens utveckling. Dessutom kan föreningsarkivet vara en tillgång för släktforskaren.

Är du intresserad av fackliga organisationer?

Arbetarrörelsens arkiv förvarar ett betydande fackföreningsmaterial.

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Information om aktuella kultur- och nöjesarrangemang samt biljettbokning på Kulturcentralen
Malmökommissionen