Person- och släktarkiv

Vid Stadsarkivet förvaras många person- och släktarkiv efter människor som har levt och verkat i Malmö. Arkiven har överlämnats för att de ska bevaras för framtiden.

Person- och släktarkiv innehåller i allmänhet brev, dagböcker, manuskript, hushållskassaböcker, ägorättshandlingar, sterbhushandlingar och fotografier. Både innehåll och omfång kan variera stort.

Stadsarkivet förvarar person- och släktarkiv från mitten av 1700-talet fram till idag. Personarkiven är bra källor för en personhistoriker men även en lokalhistoriker kan hitta värdefullt material som skildrar Malmös utveckling i dessa arkiv.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta