Betyg/skolhälsovårdsjournal/klasslista

Om du inte kan lämna fullständiga uppgifter tillkommer en avgift för forskning. 300 kronor per ärende för 30 minuters forskning därefter 150 kronor per påbörjad kvart.

Kostnad för kopia: 4 kronor/sida och beställning.
Personuppgifter *


Jag är medveten om kostnaden *

Dela innehåll:

Kontakta oss

Olle Nordquist
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: olle.nordquist@malmo.se
Mobil: 0728-877574