Betyg/skolhälsovårdsjournal/klasslista

Om du inte kan lämna fullständiga uppgifter tillkommer en avgift för forskning. 300 kronor per ärende för 30 minuters forskning därefter 150 kronor per påbörjad kvart.

Kostnad för kopia: 4 kronor/sida och beställning.
Personuppgifter *


Jag är medveten om kostnaden *

Kontakta oss

Olle Nordquist
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: olle.nordquist@malmo.se
Mobil: 0728-877574
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Information om aktuella kultur- och nöjesarrangemang samt biljettbokning på Kulturcentralen
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka