Bouppteckning

Malmö stadsarkiv förvarar bouppteckningar som registrerats på Malmö Rådhusrätt 1546-1970 samt på Malmö Tingsrätt 1971 - 2001-06-30, därefter förvaras de på Skatteverket.

Kostnad för kopia: 4 kronor per A4-sida.
Behandling av personuppgifter *


Jag är medveten om kostnaden på 4 kronor per A4-sida.  *

Kontakta oss

Rasmus Löfstedt
Arkivassistent
Skriv till oss
E-post: rasmus.lofstedt@malmo.se
Tel: 040-25300
Mobil: 0708-702316
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Information om aktuella kultur- och nöjesarrangemang samt biljettbokning på Kulturcentralen
Malmökommissionen
Översiktsplan