Fastighetstaxering 1947 - 1990

Beställning av taxeringsvärde på fastighet.

Upplysning om kostnader

Kopior: 8 kronor per A3-sida.
Forskningsavgift: Uppgifter motsvarande två uppslag i fastighetsbok är gratis. All forskning efter två bokuppslag kostar 150 kronor per 15 min.

I vissa fall är myndigheter undantagna från forskningsavgiften.

Fält markerade med * är obligatoriska.


För information om ovanstående hänvisar vi till Lantmäterimyndigheten, på tel. 0771-636363.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta