Leverera arkiv

Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv. Leveranser av allmänna handlingar till Stadsarkivet kan ske efter en särskild överenskommelse mellan Stadsarkivet och den myndighet som vill leverera.

1. Kontakta ansvarig handläggare på Stadsarkivet.
2. Fyll i en leveransframställan som skickas till Stadsarkivet.
3. Vid leveranstillfället ska en undertecknad leveransreversal medfölja leveransen.

Läs mer härom att leverera allmänna handlingar till Stadsarkivet.

Stadsarkivet tar i första hand emot handlingar som:

  • Inte är gallringsbara
  • Inte behövs för att myndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet
  • Sällan efterfrågas av andra myndigheter eller enskilda

Kostnader

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 §88 om riktlinjer och avgifter, tar Stadsarkivet ut en avgift för att förvara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar. Se aktuell prislista.

Överlämna privat arkiv

Här hittar du information om du vill överlämna ett privat arkiv.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsarkivet
Skriv till oss
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Tel: 040 10 53 00
Fax: 040 10 53 28
Postadress
Stadsarkivet
Box 548
201 25 Malmö
Besöksadress
Isbergs gata 13
Visa på karta