Leverera arkiv

Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv. (Arkivlagen 1990:782 § 4) Leveranser av allmänna handlingar till stadsarkivet kan ske efter en särskild överenskommelse mellan stadsarkivet och den myndighet som vill leverera.

1. Kontakta ansvarig handläggare på Stadsarkivet.
2. Fyll i en leveransframställan som skickas till Stadsarkivet.
3. Vid leveranstillfället ska en undertecknad leveransreversal medfölja leveransen.

Läs mer här om att leverera allmänna handlingar till Stadsarkivet.

Stadsarkivet tar i första hand emot handlingar som:

  • Inte är gallringsbara
  • Inte behövs för att myndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet
  • Sällan efterfrågas av andra myndigheter eller enskilda

Kostnader

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 §88 om riktlinjer och avgifter, tar Stadsarkivet ut en avgift för att förvara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar. Se aktuell prislista.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss