För skolan

Stadsarkivet erbjuder visningar på ett antal teman och samarbetar med skolor och utbildningar på olika nivåer. Stadsarkivet har två arkivpedagoger som arbetar särskilt med skolklasser, lärare och studiegrupper.

Genom en visning på Stadsarkivet får eleverna kunskap om hur historia skrivs, vilka källor som finns, och hur de kan användas. De får se originalhandlingar och genom dessa känna historiens vingslag.

En person ur Stadsarkivets register

Avrättade tidelagare, stulna velocipeder, ungsocialister och lösaktiga kvinnor träffar vi i denna visning.


Hur var det i skolan när mormor var liten? Eleverna får läsa äldre betyg, se klassfoton och matsedlar, och skriva med griffel och bläckpenna.


Vi visar lärare eller blivande lärare vad som finns i arkiven och hur man kan använda sig av dem som en resurs i skolan.

Vilka olika arkiv finns på Stadsarkivet? Elever får titta på handlingar och fundera över källkritik.


En genomgång av lagar som rör arkiv och diskussioner kring hur och varför.Hur hittar man uppgifter om sin släkt? Vad finns om dig och mig i arkiven?


Dela innehåll:

Kontakta oss

Kerstin Martinsdotter
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: kerstin.martinsdotter@malmo.se
Mobil: 0709-648817
Karin Sjöberg
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: Karin.Sjoberg@malmo.se