Visningar lärare

Lärare och blivande lärare får genom en visning information om vad som finns i arkiven och hur man kan använda sig av arkiven som en resurs i skolan.

Stadsarkivets arkivpedagoger berättar mer om att;

  • Elever kan komma till Stadsarkivet och få visningar på en rad olika teman.
  • Arkivlådor med kopior av dokument kan lånas hem till skolan.
  • Elever kan göra en egen forskningsuppgift med ledning av det material som förvaras på Stadsarkivet för att till exempel skriva en uppsats.
  • Lärare kan komma till Stadsarkivet för att ta fram en specifik arkivhandling som kan användas för att illustrera ett stycke historia.

För information och bokning kontakta Kerstin Martinsdotter
tel:040-105317

Bevis i Amalthearättegången 1908

När Anton Nilsson placerade en bomb på båten Amalthea år1908, tappade han sitt lönekvitto i roddbåten. Lönekvittot kom att bli ett av bevismaterialen i den rättegång som hölls vid Malmö Rådhusrätt.

Via lönekvittot leds man vidare in till historien om hamnarbetar-strejken med strejkbrytare och demonstrationer till arbetar-rörelsen i Malmö, till bruket av dödsstraff och mycket mer.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kerstin Martinsdotter
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: kerstin.martinsdotter@malmo.se
Mobil: 0709-648817
Karin Sjöberg
Arkivarie
Skriv till oss
E-post: Karin.Sjoberg@malmo.se

Kontakta oss

Kerstin Martinsdotter
Skriv till oss
E-post: kerstin.martinsdotter@malmo.se
Tel: 040 10 53 17
Fax: 040 10 53 28