Serieteckning

Tecknade serier läser många - barn, unga, vuxna.
Det finns sedan länge en serietecknartradition i Malmö. Några organisationer bedriver undervisning och verksamhet i serieteckning.

C´est Bon Kultur
C´est bon kultur - betyder "Det är bra kultur" på franska. C´est bon kultur är en kulturförening i Malmö som inriktar sig på serier som konstart. Föreningen arrangerar utställningar och ger också ut serietidskrifter. C´est bon kultur är, som namnet antyder, en förening med många internationella kontakter och nätverk. Medlemmarna gör projekt och ställer bland annat ut Frankrike och i Ungern.

Seriefrämjandet
Seriefrämjandet är ett riksomfattande förbund för serieintresserade som verkar för ett höjande av den tecknade seriens status som uttrycksmedel. Förbundet anordnar debatter, föredrag och utställningar samt publicerar tidskriften Bild & Bubbla.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kulturförvaltningen
Skriv till oss
E-post: kulturkansli@malmo.se
Tel: 040 34 48 60
Telefontider
vardagar 09.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00.
Postadress
Kulturförvaltningen
Södergatan 9
211 34 Malmö