© Colourbox/Barbro Wickström

Klimat—X

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Klimat–X har funnits sedan 2001. Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Om Klimat—X

Skolklasser erbjuds guidade turer i Västra Hamnen med fokus på hållbar utveckling där energi, ekologi och miljö är viktigt. Experimentverkstad med bland annat solceller och solfångare likväl som diskussioner kring klimat, transport och energi. Klimatexperiment i skolan som riktar sig till skolår 5—9 och gymnasiet.

Välkomna till Malmö Museer och Klimat–X

Bli gymnasieguide med klimatkompetens

Är dina elever intresserade av klimatfrågor och kommunikation? I så fall är de kanske även intresserade av att bli gymnasieguider på Malmö Museer. Vi erbjuder eleverna en kostnadsfri utbildning och möjlighet att därefter arbeta som guide i våra utställningar.

Bli gymnasieguide med klimatkompetens

Vill ni besöka Klimat—X?

Kontakta bokningen på Malmö Museer: boka.museum@malmo.se

Klimat–X är en pedagogisk, kostnadsfri verksamhet på Malmö Museer inom lärande för hållbar utveckling. Klimat–X ingick tidigare i ett EU-projekt, FUSE, med Turkiet.

Kontakta oss

Malmö Museer
Skriv till oss
E-post: malmomuseer@malmo.se
Tel: 040 34 44 00
Fax: 040 12 40 97
Postadress
Malmö Museer
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta
Besökstider
Öppet klockan 10-17 alla dagar
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Information om aktuella kultur- och nöjesarrangemang samt biljettbokning på Kulturcentralen
Malmöinitiativet
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka