Centralmagasin

Malmö kulturförvaltnings magasin är uppfört 1941-1942 som ett kommunalt beredskapsarbete under andra världskriget. Det är byggt för magasinering av kolonialvaror och vi har idag ca 10.000 kvm magasinsyta för föremål från Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall.

Samlingarna innehåller allt från stora ångmaskiner, båtar och lok till samtidskonst, naturalia-samlingar, arkeologiskt fyndmaterial och textilier. I lokalerna finns även moderna och ändamålsenliga konservatorsateljéer.

Bakgrund

I mars 2001 togs ett beslut i Malmö Kommunfullmäktige om ett investeringsanslag för ombyggnad och inredning av en magasinsbyggnad som skulle lösa Malmö Museers, Malmö Konstmuseums och Malmö Konsthalls långsiktiga behov av ändamålsenliga magasin.

Beslutet hade föregåtts av många års diskussioner inom de olika institutionerna om att flytta stora delar av sina föremålssamlingar till ett nytt centralmagasin. Efter ett antal år med projektering och ombyggnad av utsedd lokal, stod det nya magasinet färdigt och inflyttning kunde ske i april 2003.

För information om Centralmagasinet kontakta:
Yvonne Magnusson, museiintendent, yvonne.magnusson@malmo.se

Dela innehåll:

Kontakta oss

Malmö Museer
Skriv till oss
E-post: malmomuseer@malmo.se
Tel: 040 34 44 00
Fax: 040 12 40 97
Postadress
Malmö Museer
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta
Besökstider
Öppet klockan 10–17 alla dagar. Stängt 1/5, midsommarafton, midsommardag, 24–25/12, 31/12 samt 1/1.