Arbeten

Utställningen Tidernas stad berättar om den tid då Malmö förvandlades från en av Skandinaviens största handelsstäder till Sveriges största industristad. En stad med tobaksfabriker, textilindustrier, cementgjuterier, skeppsvarv, makt och hunger, barnarbete, strejker och kravaller. Det handlar om industrinedläggningar och det nya Malmö. Om kvinnor och män. Om samförstånd och motstånd, slit och nöje.

Brevbärare på spårvagn. Drottningtorget 1950. Foto: Gunnar Lundh/ Malmö Museer.

Brevbärare på spårvagn. Drottningtorget 1950. Foto: Gunnar Lundh/ Malmö Museer.

Fyra bilder av Malmös industri- och arbetarhistoria

1) "...daghem åt alla"

Offentlig sektor. När den svenska välfärdsstaten började byggas på 30-talet skapades nya jobb inom vård, skola och omsorg. Men redan tidigare, när fler och fler kvinnor började arbeta utanför hemmen var frågan om barnomsorg aktuell. Barnen måste passas.

2) Företagare

Kvinnliga entrepenörer. Det nya industrisamhället gjorde det möjligt för nya företag att etablera sig. Bokbindare, fotograf och frisör är några exempel.

3) Tyg och choklad

I Malmö var många kvinnor anställda inom industrin, särskilt textil- och livsmedelsföretag som MMT, MAB/MYA, Pågen, Mazetti och Malmö Strumpfabrik. Spåren finns i röda tegelbyggnader utmed Bergsgatan, Ystadvägen och vid Dalaplan.

4) Männens värld

Verkstadsindustrin I början av 1900-talet växte verkstadsindustrin. Det var ett tungt och krävande arbete. En farlig värld att vistas i. Till och med livshotande.

Förenade Svenska Tobaksfabrikerna, 1914. Foto: Viktor Roikjer/ Malmö Museer.

Förenade Svenska Tobaksfabrikerna, 1914. Foto: Viktor Roikjer/ Malmö Museer.

Tolv kända malmöföretag

Om tolv företag som har satt starka avtryck i stadens industriella utveckling.

Kockums arvtagare satsar stort

Många minns tiden när Kockums i Malmö var ett av världens största varv. Så är det inte längre. År 1987 slutade varvet att producera handelsfartyg, och tio år senare kom beslutet att u-båtstillverkningen skulle flyttas till Karlskrona. Lokaler och personal med gedigna kunskaper var plötsligt överflödiga. Men alla blev inte uppsagda. Ungefär 150 anställda togs över av nybildade Kockums Industrier.

Rapporter från Malmö Museer

I riktade dokumentationsprojekt vill Malmö Museer kontinuerligt bygga på sin kunskap om Malmö. Arbetet sker bland annat genom att samla på Malmöbornas berättelser via frågelistor och djupintervjuer. Nedanstående tre dokumentationer har skett inom ramen för Tidernas stad:
Malmö Industristaden
AB Malmö Strumpfabrik
Fru Nanna Grönvalls bokbinderi

Dela innehåll:

Kontakta oss

Malmö Museer
Skriv till oss
E-post: malmomuseer@malmo.se
Tel: 040 34 44 00
Fax: 040 12 40 97
Postadress
Malmö Museer
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta
Besökstider
Öppet klockan 10–17 alla dagar. Stängt 1/5, midsommarafton, midsommardag, 24–25/12, 31/12 samt 1/1.

Kontakta oss

Malmö Museer
Skriv till oss
E-post: malmomuseer@malmo.se
Tel: 040 34 44 00
Fax: 040 12 40 97
Postadress
Malmö Museer
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta
Besökstider
Öppet klockan 10–17 alla dagar. Stängt 1/5, midsommarafton, midsommardag, 24–25/12, 31/12 samt 1/1.