Konststipendier

Årligen delar Malmö Konstmuseum ut över 2 miljoner kronor till konstnärer med anknytning till Skåne.

Stipendier

Malmö Konstmuseum förvaltar fem stipendie- och bidragsfonder. Fondernas avkastning skall årligen delas ut som stipendium eller bidrag till konstnärer bosatta och/eller födda i Skåne.

De stipendier man kan söka utlyses varje år i början av januari. Deadline för ansökan varierar från år till år, men brukar vara i början av februari. Museet tar inte emot ansökningar utanför ansökningsperioden.

För mer information om Malmö Konstmuseum:

Aktuellt

2014 års stipendiater

År 2014 delas totalt 2.250.000 kronor ut från de tre konststipendie- och bidragsfonder som Malmö Konstmuseum förvaltar över. Under 2014 har 137 konstnärer sökt stipendier och 60 konstnärer har sökt bidrag.

Datum för utdelning av stipendiet kommer att meddelas senare.

Ellen Trotzigs fond à 175.000 kr vardera:

  • Andreas Glad
  • Maiken Stene
  • Julia Stepp

Aase och Richard Björklunds fond à 175.000 kr vardera:

  • Kah Bee Chow
  • Ingrid Furre
  • Tiril Hasselknippe

Vidare har bidrag på 100.000 kr vardera delats ut till följande konstnärer:

Aase och Richard Björklunds fond: Anna Berndtson, Marthe Aune Eriksen, Pia Hansson, Anne Marte Overaa och Vassil Simittchiev.

Emil Olssons fond: Lotta Albertsson, Marianne Arnbäck, Ulf Eklund, Agneta Hemert, Sture Johannesson, Bruno Knutman och Kerstin Winberg.

Utropstecken

Ansökningstid 2014


I höst utlyses Anna Kockums resestipenium. Stipendiet ska användas till studie- eller inspirationsresa, i första hand till Österlen. Stipendiet kan sökas av bildkonstnärer.

Mer information om hur man ansöker kommer att publiceras i mitten av augusti.

Konstmuseet tar inte emot ansökningar under resten av året!

Ansökan

När man söker bidrag och stipendier från  Björklunds, Olssons och Trotzigs fonder skall man bifoga till museets särskilda ansökningsblankett följande:

  • Personbevis, där det framgår var man är född.
  • Meritförteckning (cv)
  • Digitala bilder över verk på cd eller web.  Vanliga papperskopior går också bra.
  • Ev. utställningskatalog, tidningsartiklar, text om konstnärsskapet med mera.

Ansökningsblanketterna är inte möjliga att fylla i digitalt!

Då stipendiaterna utsetts, ca 6-8 veckor efter sista ansökningsdag, meddelas dessa per telefon eller skriftligen. Övriga får besked då deras ansökningsmaterial skickas i retur.

2013 års konststipendiater

År 2013 delas totalt 1.675.000 kronor ut från de tre konststipendie- och bidragsfonder som Malmö Konstmuseum förvaltar över. Under 2013 har 121 konstnärer sökt stipendier och 60 konstnärer har sökt bidrag.

Nedanstående 5 stipendiater får 175.000 kr vardera:

Ellen Trotzigs fond
Johan Eldrot, Johanna Fjaestad och Hanna Sjöstrand

Aase & Richard Björklunds fond
Beata Berggren och John Skoog

Dessutom har konstnärsbidrag på 100.000 kronor vardera utdelats från Aase & Richard Björklunds fond till:
Anders A. Andersson, Lena Mattsson, Kianoosh Vahabi och Ola Åstrand

Från Emil Olssons fond till:
Margareta Grip Holmes, Hans Krondahl, Elisabeth Moritz och Magnus Wallin

Fr. v: Johan Eldrot, Johanna Fjaestad, Hanna Sjöstrand, Beata Berggren, John Skoog. © Malmö Konstmuseum

Fr. v: Johan Eldrot, Johanna Fjaestad, Hanna Sjöstrand, Beata Berggren, John Skoog. © Malmö Konstmuseum

 

Dela innehåll:

Kontakta oss

För frågor om konststipendier och bidrag: Marcus Pompeius tel. 040-344403

Malmö Konstmuseum
Skriv till oss
E-post: malmokonstmuseum@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Malmö Konstmuseum
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta