Konststipendier

Årligen delar Malmö Konstmuseum ut över två miljoner kronor till konstnärer med anknytning till Skåne.

Malmö Konstmuseum förvaltar fem stipendie- och bidragsfonder. Fondernas avkastning skall årligen delas ut som stipendium eller bidrag till konstnärer bosatta och/eller födda i Skåne.

De stipendier man kan söka utlyses varje år i början av januari. Deadline för ansökan varierar från år till år, men brukar vara i början av februari. Museet tar inte emot ansökningar utanför ansökningsperioden.

Aktuellt

2014 års stipendiater

År 2014 delas totalt 2.250.000 kronor ut från de tre konststipendie- och bidragsfonder som Malmö Konstmuseum förvaltar. Under 2014 har 137 konstnärer sökt stipendier och 60 konstnärer har sökt bidrag.

Ellen Trotzigs fond à 175.000 kr vardera:

  • Andreas Glad
  • Maiken Stene
  • Julia Stepp

Aase och Richard Björklunds fond à 175.000 kr vardera:

  • Kah Bee Chow
  • Ingrid Furre
  • Tiril Hasselknippe

Vidare har bidrag på 100.000 kr vardera delats ut till följande konstnärer:

Anna Berndtson, Marthe Aune Eriksen, Pia Hansson, Anne Marte Overaa
och Vassil Simittchiev (ur Aase och Richard Björklunds fond).

Lotta Albertsson, Marianne Arnbäck, Ulf Eklund, Agneta Hemert, Sture Johannesson, Bruno Knutman och Kerstin Winberg (ur Emil Olssons fond).

Ansökan

När man söker bidrag och stipendier från  Björklunds, Olssons och Trotzigs fonder skall man bifoga följande till museets särskilda ansökningsblankett:

  • Personbevis, där det framgår var man är född.
  • Meritförteckning (cv)
  • Digitala bilder över verk på cd eller web. Vanliga papperskopior går också bra.
  • Ev. utställningskatalog, tidningsartiklar, text om konstnärsskapet med mera.

Ansökningsblanketterna är inte möjliga att fylla i digitalt!

Då stipendiaterna utsetts, ca 6-8 veckor efter sista ansökningsdag, meddelas dessa per telefon eller skriftligen. Övriga får besked då deras ansökningsmaterial skickas i retur.

Dela innehåll:

Kontakta oss

För frågor om konststipendier och bidrag: Marcus Pompeius tel. 040-344403

Malmö Konstmuseum
Skriv till oss
E-post: malmokonstmuseum@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Postadress
Malmö Konstmuseum
Box 406
201 24 Malmö
Besöksadress
Malmöhusvägen 6
Visa på karta