Energi och uppvärmning

Förutsättningarna på energiområdet ändras hela tiden. Statliga energibidrag införs och tas bort, avregleringen av elmarknaden, miljölagstiftning och regler ändras. Informationsflödet är stort och svårt att överblicka.

Vilket uppvärmningssystem passar bäst till mitt hus och hur sparar jag energi på ett effektivt sätt?

Vår energirådgivare rätar ut frågetecknen och tipsar tipsar på sidorna "energirådgivning".

Tänk på att du måste anmäla skrota en gammal oljecistern eller installera värmepump. Och glöm inte att det finns särskilda bestämmelser kring vedeldning i Malmö.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta