Inomhusmiljö

En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det viktigt att miljön och luften inne är så bra som möjligt.

Begreppet "hälsoskydd" används för att beskriva åtgärder som görs för att förebygga och undanröja så kallad "olägenhet för människors hälsa".

Det kan handla om regler för hur högt en ventilationsfläkt får bullra eller hur dragig och kall bostadsmiljö man kan acceptera.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Postadress
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Postadress
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta