Lärande för hållbar utveckling

Malmö stad satsar på att bli ledande inom kunskap och lärande för hållbar utveckling.

Läs mer om satsningen här >>

* * * * * * * * * *

Aktuellt

Hållbarhetsturnén we_change

We_change är nationell satsning som under vintern 2014 kommer att träffa ca 750 gymnasielärare och ca 10 000 elever för att inspirera till lärande för hållbar utveckling.

Tisdag 18 mars hålls we_change_lärare på Värnhemsskolan. Det är en fortbildningsdag för gymnasielärare, rektorer och intresserade tjänstemän i Malmö stad och angränsande kommuner. Läs mer, och anmäl dig här.

23-24 april kommer de tillbaka för att inspirera elever under tvåtimmarspass med elevturnén we_change.

Barn och unga i stadsplanering – hur gör man?

Urban X, en satsning inom projektet Öresundsklassrummet, har tagit fram en guide för hur man kan involvera barn och unga i stadsplanering.
Läs mer och ladda ner guiden här

Klimatsamverkan Skåne stödjer skolors klimatutbildning

Inom ramen för Klimatsamverkan kan skolor och föreningar söka bidrag för att arrangera klimatutbildningsaktiviteter för barn och unga. Syftet med bidraget är att uppmuntra skolor och idéburen verksamhet att satsa på utbildning inom klimatfrågor.  Bidraget är på max 10 000 kr per klass och ansökningarna hanteras löpande.
Läs mer

Eko X - lärarguide om ekosystemtjänster

Malmö stad har inom projektet Öresundsklassrummet tagit fram en lärarguide om ekosystemtjänster på Kalvebod Fælled, Köpenhamn och i Västra Hamnen, Malmö.
Ladda ner guiden här

Nytt nummer av ES-tidningen

Nummer 6 av tidningen Education & Sustainability finns ute nu, med tema Delaktighet. Kontakta Miljöförvaltningen i Malmö stad om ni är intresserade av tidningen, monika.mansson@malmo.se eller asa.hellstrom@malmo.se

Inspirationsworkshops kring lärande för hållbar utveckling

Arbetsgruppen LärHut (Lärande för hållbar utveckling) ordnar med jämna mellanrum mingel med inspirationsworkshops för aktörer som jobbar med lärande för hållbar utveckling i Malmö. Syftet är att underlätta nätverksbyggande och kunskapsutbyte kring LärHut.
Läs mer

Lärande i Malmö - några exempel

Pedagog Malmö
Letar du efter goda pedagogiska exempel i Malmö? Kolla in Pedagog Malmö, en ny webbplats som lägger fokus på det pedagogiska arbetet. Bakom sidan ligger Centrum för Pedagogisk Inspiration.

Verktygslåda för Lärande för hållbar utveckling
HUT I SKOLAN är en sida där du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips. Webbsidan är ett samarbete mellan Lärande och samhälle vid Malmö högskola och Miljöförvaltningen i Malmö stad inom ramen för RCE Skåne. Nytt på sidan är Globala Malmö för skolan. Där länkar vi till olika erbjudanden riktade mot lärare som vill boka föredrag till sina klasser!

Kretsloppsprojektet i Södra Sofielund
Under 2012 genomfördes ett odlingsprojekt i Södra Sofielund för barn  3-9 år. Syftet var bland annat att öka barns förståelse om naturens kretslopp och utveckla modeller för lärande för hållbar utveckling. Ett annat mål vara att engagera föräldrarna.
Läs rapporten

Undervisningstips i Teachers's guide
Nu finns det en färdig lärarmanual till hjälp för dig som vill undervisa om hållbar utveckling,bestående av samlade erfarenheterna från lärare som deltog i det svensk-danska samarbetet Öresundsklassrummet.
Teacher's guide (webblösning)
Särtryck med reflektioner (pdf) 

Pedagogiska kartor för Malmö
Intresserad av utepedagogik? Kolla in ett nytt verktyg: pedagogiska kartor. Här kan du ta del av andras pedagogiska tips i Malmö, men också dela med dig av dina egna bästa idéer.
Pedagogiska kartor

Upptäckarkarta över Kirseberg
Inom Öresundsklassrummet har vi tagit fram upptäckarkartan "Klimat i Kirseberg - då, nu och i framtiden".
Ladda ner kartan här

Lästips

Sugen på att läsa mer om Lärande för hållbar utveckling? Här är ett litet urval som publicerats i Malmö de senaste åren.

Rapporter från forskningscirklar
Böcker och broschyrer
Tidningar
Informationsblad

Inspiration om utomhuspedagogik

Intresserad av utomhuspedagogik? Ladda gärna ner inspirationsskriften från Ute är inne-konferensen i Malmö hösten 2011. Här hittar du intressanta reportage och bilder från konferensen.
Ladda ner inspirationsskrift

Tidningen Education and Sustainability

Malmö högskola och Malmö stad satsar via RCE Skåne på att sprida information om lärande och hållbarhet i tidningen "Education and Sustainability". Tidningen, som är  ett samarbete med RCE Barcelona,  ges ut på svenska. Nr 6 med tema Öresundsklassrummet är ute nu!

Länktips

Dela innehåll:

Kontakta oss