Lärande för hållbar utveckling - i praktiken

Kan dagens ungdomar medverka till att skapa ett framtida hållbart samhälle? Hur arbetar lärarna i skolorna på andra sidan sundet? Hur tänker rektorer kring lärande för hållbar utveckling?

Med alla lärdomarna från projektet Öresundsklassrummet, om ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle, bjuder vi nu in till en avslutande heldagskonferens för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande kring lärande för hållbar utveckling, i praktiken.

Lärare, skolledare, forskare, tjänstemän och politiker från hela Öresundsregionen träffas under en heldag för att lära mer om dansk/svensk vardagsintegration och framgångsrika metoder för hållbart lärande.

Programmet är på svenska och danska.

När: Torsdagen den 14 mars kl 9.00-16.00, samt mingel 16.00-20.00
Var: Sal 131, Orkanen, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
Kostnad: Konferensen inklusive fika och lunch är helt kostnadsfri.
Anmälning/Tilmelding: Sista anmälningsdag är 5 mars 2013.

Frågor angående anmälan kan ställas till elin.hasselberg@malmo.se

Preliminärt program

9.00-9.30 Registrering och fika

9.30-9.45 Inledning av dagen

9.45-10.15 Öresundsklassrummet
Projektledningen berättar om utmaningar och framgångar i samarbetet över sundet.
Åsa Hellström, Malmö stad och Anja Liebermann, Köpenhamns kommun

10.00-10.15 Teacher's guide
Teacher's guide, en webbsida med tips och inspiration utifrån lärares arbete i Öresundsklassrummet presenteras.
Harriet Axelsson och Helen Hasslöf, Malmö högskola

10.15-10.30 Paus

10.30-11.30 Handlingskompetens, handlingserfarenhet och påverkanshandlingar
Hur utvecklas handlingskompetens? Vilka handlingserfarenheter kan skolan erbjuda unga människor i skuggan av hotet från den globala uppvärmningen? Ellen Almers presenterar några erfarenheter från en forskningsplattform i Småland.
Ellen Almers, lektor i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

11.30-12.30 Vegetarisk lunch, MH Matsalar, Orkanen

12.30-13.45 Parallella workshopar

Barn och unga i stadsplaneringen - hur gör man? Exempel på metoder från Malmös Urban X och By X i Köpenhamn.
Andreas Spinner Nielsen, Köpenhamns kommun och Helena Persson, Malmö stad
 
Hur gör man i klassrummet egentligen? Lärare i Öresundsklassrummet delar med sig av metoder och erfarenheter.
Johan Krantz, Vikingaskolan i Lund och Thulani Lindberg-Nielsen, Guldberg Skole Köpenhamn
 
Lärande på elevernas villkor. Erfarenheter av elevinflytande i Öresundsklassrummet
Elever, lärare Erik Insula och rektor Peter Daniel Andersen, Vanløse Skole i Köpen-hamn
 
Lärcirklarna har utgjort ett viktigt stöd för lärarna i Öresundsklassrummet. Hur lyckas man med reflektion och erfarenhetsutbyte?
Harriet Axelsson, Helen Hasslöf, Lars Persson, Per Wickenberg och Søren Ib Cruys-Bagger, mentorer i Öresundsklassrummet
 
Utmaningar för skolor i att samarbeta över sundet. Hur kan man hantera skillnader i språk och kultur?
Anette Vedel Carlsen, Senior Advisor, Öresundskomiteen
 
Vad triggar beteendeförändring och hur gör man den lustfylld? Vilka är utmaningarna med beteendeförändringar just på miljöområdet?
Oskar Henrikson, leg. psykolog, Psykologi-fabriken

13.45-14.15 Mingel & fika

14.15-15.15 Parallella föreläsningar

Lärande för hållbar utveckling i praktiken — möjligheter och fallgropar, från beteendeförändring till handlingskraftiga, engagerade medborgare
Vi kan främja engagemang och delaktighet hos både lärare och elever genom lärande för hållbar utveckling. Genom att förstärka den mer verklighetsnära undervisningen kan man förbättra kvaliteten, om läraren är väl insatt i ämnet. Tid är den viktigaste resursen inom utbildning, så hur används den bäst?
Søren Breiting, lektor emeritus
 
Vår tids samhällsomdaning och förutsättningar för en socialt hållbar utveckling
Freds- och utvecklingsforskare Hans Abrahamsson talar om komplexa samhällsproblem, det politiska landskapets förändring, frågan om makt och ökad politisk delaktighet. Det förändrade politiska landskapet ställer oss inför utmaningar - inte minst i form av nya kanaler och uttryck för maktutövning.
Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare Göteborgs universitet

15.15-15.55 Panelsamtal
Hur arbetar vi vidare med lärande för hållbar utveckling i Öresundsregionen? Vilken betydelse har ledarskapet för en skolas arbete för en hållbar utveckling? Ett samtal med forskare och praktiker som deltagit under dagen.

15.55-16.00 Summering av dagen

16.00-20 ISU Urban Drinks
Ta chansen att mingla och prata vidare utifrån dina intresseområden över något gott att dricka och äta. Urban Drinks ordnas i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling, ISU. Mat och dryck finns till självkostnadspris, ingen föranmälan krävs.

Konferensen arrangeras av Malmö stad, Köpenhamns kommun, Lunds stad, Lund Öster, Malmö högskola och Lunds universitet inom projektet Öresundsklassrummet. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Kontakta oss