Dagvatten, Ankargripsparken; Luftmätning, Dalaplan, Trafik. Foto: Dl Skoog, E Klamméus.

Miljöläget i Malmö

Miljöläget i Malmö övervakas och undersöks kontinuerligt. Insatserna som görs för en lägre klimatpåverkan och hållbar stadsutveckling, ska vara möjliga att mäta. På så sätt kan vi visa resultat i form av förbättringar för vår miljö och hälsa.

Trafik och buller är en viktig del i miljökontrollen som görs i Malmö. Vi arbetar kontinuerligt mot buller enligt det som står i Malmö stads åtgärdsprogram. Syftet med programmet är att: "genom insatser som förbättrar ljudmiljön minska bullrets negativa påverkan på människors hälsa samt skapa ett attraktivare Malmö."

Den täta trafiken har direkt påverkan på luftkvaliteten. Malmö har en väl utvecklad luftövervakning.  

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.