Luftföroreningar

Luftföroreningar bidrar till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. Flertalet luftföroreningar påverkar också människors hälsa negativt och i vissa fall orsakas även skador på vegetation.

De högsta luftföroreningshalterna finns i människans närhet, där de största källorna är trafiken (väg- och sjötrafik), uppvärmningen och energiproduktionen.

Hälsoeffekter

Där det finns mest luftföroreningar, finns en ökad risk att barn föds underviktiga.  

Dieselpartiklar kan orsaka DNA-skador hos foster och har dessutom nyligen blivit klassade som direkt cancerogena av WHO (World Health Organisation).
 

Varför varierar luftföroreningshalterna?

De flesta luftföroreningar varierar med dygnet och följer den mänskliga rytmen, det vill säga halterna är som högst under dagen och som lägst under natten. Utsläppen är också något mindre på sommaren och något större under vintern.

Vädret spelar också roll för luftföroreningarna. Nordliga vindar betyder oftast lägre luftföroreningshalter, medan sydliga vindar från kontinenten oftast innebär högre halter. Nederbörd betyder att luftföroreningar tvättas ur atmosfären.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.