Miljö- och livsmedelsrapporter

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Varje år redovisas tillsynsresultaten i rapporter. Efter hand som rapporterna färdigställs publicerar vi dem här.

Rapporterna i vänstermenyn är indelande efter tema och år och är anpassade för utskrift från Internet. Du kan även beställa fullständiga rapporter med försättsblad direkt från miljöförvaltningen, miljo@malmo.se.

Acrobat Reader
Du behöver en PDF-läsare för att kunna öppna våra miljö- och hälsorapporter. Ladda ner Adobe Acrobat Reader.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Fax: 040 30 41 05
Telefontider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.
Postadress
Miljöförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15.30. Ons till 16.30.