Stöd till anhöriga - Gapet

Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk behöver stöd?

Gapet är en möjlighet för dig som är anhörig att prata med andra i liknande situation.

Gapet är en trygg nationell mötesplats som är öppen dygnet runt. Där kan du finna stöd hos andra.

Du får dina användaruppgifter från en anhörigstödjade i Malmö stad, se kontaktuppgifter här på sidan.

Du kan vara helt anonym.

Kontakta oss

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Boplats Syd förmedlar seniorlägenheter och andra lägenheter i Malmö. Du kan ställa dig i kö om du vill ha en seniorbostad.
Trygghetshotellet
Malmöinitiativet