Boende för personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om bostad enligt LSS. Kontakta biståndshandläggaren i ditt stadsområde som utreder ditt behov.

Vem kan ansöka om en bostad enligt LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
  • Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Dela innehåll:

Kontakta oss