Boende för personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om bostad enligt LSS. Kontakta biståndshandläggaren i ditt stadsområde som utreder ditt behov.

Vem kan ansöka om en bostad enligt LSS?

1.  Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
 
2.  Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
 
3. Personer som har andra funktionshinder, som är stora och ger många svårigheter i livet. Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Ansökan

För att ansöka om en lägenhet på någon av Malmö stads LSS-boenden tar du kontakt med biståndshandläggaren i ditt stadsområde. Hon eller han utreder sedan ditt behov.

Enligt gällande regler ska Malmö stad erbjuda en plats på ett LSS-boende så snart som möjligt efter det du har blivit beviljad boende. För dig som ansöker betyder detta att du också ska vara beredd att flytta.

Så här går det till
Om du beviljats bostad kan det dröja innan det blir en lägenhet ledig. Din biståndshandläggare får information när det finns ledig lägenhet som skulle passa dina behov. Du får då besked om att du kan titta på lägenheten och ta ställning till om du vill flytta in. Det är alltid den person som anses ha störst behov som erbjuds lägenheten.

Visning
Det går bra att komma på visning av den lägenhet som du blivit erbjuden. Då får du träffa personalen, titta på lägenheten och de gemensamma utrymmena och få information om hyra, service, måltider med mera.

Om du bor i en annan stad och vill flytta till Malmö
Du har möjlighet att söka LSS-boende i Malmö om du vill flytta hit. Kontakta socialförvaltning i den stad där du bor. Du har också möjlighet att ansöka om förhandsbesked direkt till Malmö stad.

Om du tackar nej

Om du blir anvisad en lägenhet som du väljer att tacka nej till, talar du om för din biståndshandläggare om du vill kvartstå med din ansökan till nästa erbjudande.

Överklaga beslut
Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare så kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Avgifter

Högsta hyresnivå
En person skall inte ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. För en bostad med särskild service enlig LSS har den enskilde kostnader för bostad och mat samt eventuella kultur- och fritidsaktiviteter.
Läs mer om kommunfullmäktiges beslut om högsta hyresnivå för särskilt boende enligt LSS.

 
Boendeabonnemang
Även om fler och fler väljer att göra sina egna inköp och tillaga sina måltider i den egna bostaden ska den som så önskar kunna välja ett boendeabonnemang om man inte vill eller kan handla och tillaga sin måltid.
Malmö stad har fastställda rutiner för boendeabonnemang

 
Aktivitetsersättning och sjukersättning
From juli det år man fyller 19 år tom 29 år har man rätt att ansöka om aktivitetsersättning. Om en ungdom bor i LSS-boende är det föräldrastadområdet som ska bevaka samt vid behov hjälpa den enskilde att ansöka. Mellan 30 och 64 år ansöker man om sjukersättning om man pga. funktionsnedsättning inte kan arbeta. För mer information se Försäkringskassan
 
Bostadstillägg
Den som har rätt till aktivitetsersättning och sjukersättning kan också ha rätt till hjälp med bostadskostnad - Försäkringskassan

 

Boendeformer med särskild service enligt LSS

Gruppbostad
Gruppbostad är avsett för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Gruppbostad är ett litet antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Köket och vardagsrummet fungerar som en samlande punkt för dem som bor i gruppbostaden. I gruppbostaden finns personal dygnet runt.
 
Serviceboende
Serviceboende passar för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Serviceboende är vanliga lägenheter som till exempel ligger i samma trappuppgång. Tillgång till personligt stöd ska finnas. Detta stöd ges av en fast personalgrupp som finns i anslutning till serviceboendet dygnet runt. De som bor i en servicebostad ska också ha tillgång till en gemensam lokal där man kan mötas och umgås.
 
Eget boende
Ett alternativ är att man ordnar sitt eget boende och sedan får hjälp genom personlig assistent eller med annan hjälp som till exempel hemtjänst. Det är du som tillsammans med dina anhöriga och din biståndshandläggare som bestämmer vad som är bäst för dig.
 
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättnigar och som inte kan bo kvar hemma finns familjehem eller boenden med särskild service.

Kontakta oss

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Boplats Syd förmedlar seniorlägenheter och andra lägenheter i Malmö. Du kan ställa dig i kö om du vill ha en seniorbostad.
Trygghetshotellet
Malmöinitiativet