Hjälpmedel

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre. Exempel på hjälpmedel är rollator, sittkuddar och förhöjningar till stolar och toalettstolar.

Låna hjälpmedel

Du lånar hjälpmedel kostnadsfritt av Malmö stad. Det är arbetsterapeuter eller sjukgymnaster i Malmö stad som bedömer dit behov av hjälpmedel. Det är också de som provar ut och förskriver de hjälpmedel som de bedömer att du behöver. Utprovning av hjälpmedel sker i hemmet.

Kostnadsfri service och underhåll av rollatorer

Malmö stad erbjuder kostnadsfri service och underhåll av rollatorer, på mötesplatserna. Kontakta ditt stadsområde för information om när  Malmö stads Hjälpmedelscentrum kommer till ditt område. Kontaktuppgifter finns i högerspalten. Ring Malmö stads växel, tel 040-34 10 00, om du är osäker på vilket stadsområde du tillhör.

Verkstad

Hjälpmedelscentrums verkstad är öppen under följande tider:

  • Månd kl 9-11.30 och kl 13-15
  • Tis-fre kl 9-11.30

Ingen tidsbokning krävs.
Besöksadress: Regnvattengatan 2, Malmö (Valdemarsro)
Tel: 040-34 75 00

Dela innehåll:

Kontakta oss