Mötesplatser för äldre

Se filmen om Mötesplatser i Malmö

På mötesplatsen för äldre kan du som är Malmöbo och dina anhöriga få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis få nya vänner.

På mötesplatserna strävar vi efter att stimulera och aktivera besökarna och därmed bidra till att höja livskvaliteten och välbefinnandet. Verksamheterna utformas tillsammans med besökarna.

Du hittar  månadsprogram under respektive mötesplats i länkarna nedan.

Besök på mötesplatsen är gratis och aktiviteter och fika finns till självkostnadspris. Du som bor i Malmö får besöka vilken mötesplats du vill.

Mötesplatser för äldre stödjer möjligheten att bo kvar hemma genom att ge äldre tillfälle att träffa andra människor och därigenom bryta isolering och bygga upp sociala nätverk.

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Boplats Syd förmedlar seniorlägenheter och andra lägenheter i Malmö. Du kan ställa dig i kö om du vill ha en seniorbostad.
Trygghetshotellet
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka