Stödfamilj LSS

Stödfamilj LSS är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning får bo hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per månad.

Vanliga frågor och svar

Vad är en stödfamilj?

En stödfamilj är en "vanlig" familj eller en ensamstående person som är intresserad av att ta ett frivilligt uppdrag för Malmö stad och regelbundet ta emot ett funktionshindrat barn eller vuxen för samvaro och övernattningar i sitt eget hem. De blivande stödfamiljerna utreds och kontrolleras av familjehemssekreterare och får sedan  introduktion och fortbildning. Stödfamiljen får en mindre ersättning i form av arvodes- och omkostnadsersättning.

Vem kan få stödfamilj?

En familj med ett funktionshindrat barn eller vuxen kan ansöka om korttidsvistelse utanför egna hemmet i form av stödfamilj.

Så ansöker du
Ta kontakt med en biståndshandläggare i ditt stadsområde. Se Kontakt till höger. Vet du inte vilket stadsområde du till hör ring Malmö stads växel på 040-34 10 00. Handläggaren utreder sedan behovet av stödfamilj och om du får ja på din ansökan, hur många dagar i månaden som är lämpligt.

Kostnad
Insatsen Stödfamilj LSS är kostnadsfri men man betalar en liten ersättning för maten.

Hur lång tid tar det?
Målet är att den som beviljats insatsen ska få en stödfamilj inom tre månader.

När du beviljats en stödfamilj

När vi har hittat en stödfamilj får barnet/den unge, föräldrarna och stödfamiljen träffas. Alla får då möjlighet att bilda sig en uppfattning om man tror att detta kommer att fungera. Om det känns bra brukar man börja med en inskolning för att se om det fungerar och först därefter skriver vi ett avtal med stödfamiljen.

Att bestämma tider och helger
Det bästa är om barnets familj och stödfamilj redan från början kommer överens om tider och helger då barnet ska vistas i stödfamiljen. De flesta vill kunna planera sin tid och därför brukar det vara bra med ett schema.

Lämning/hämtning
Föräldrarna ansvarar för att lämning och hämtning av barnet/den vuxne sker hos stödfamiljen.

Fickpengar
Föräldrarna ansvarar för att fickpengar för utgifter som inträden till bad, bio eller liknande.

Försäkring
Malmö stad har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller barnet/ungdomen för tiden i stödfamiljen.

Om du har frågor kontakta Sociala resursförvaltningen:

Jenny Warnerbring
E-post: jenny.warnerbring@malmo.se
Tel: 040-34 93 90

Ulla Sundkvist
E-post: ulla.sundqvist@malmo.se
Tel: 040-34 93 91

Bli stödfamilj

Malmö stad söker stödfamiljer både i och utanför Malmö. En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem, vanligtvis ett veckoslut i månaden. Avsikten är att erbjuda stimulans och sociala kontakter, samtidigt som föräldrarna och anhöriga får avlastning.

Vem kan bli stödfamilj?

Det behövs ingen särskild utbildning, men du ska leva under ordnade förhållanden och ha tid, utrymme och ett intresse för att göra en insats under en längre tid. Såväl familjer som ensamstående kan passa som stödfamilj.

Hur börjar uppdraget?

Är du intresserad av att bli stödfamilj får du träffa en familjehemssekreterare som gör en bedömning av din förmåga att ta emot ett funktionshindrat barn och vilket barn som i så fall skulle passa hos just er. Familjehemssekreteraren är också med när stödfamiljen och barnet träffas för första gången tillsammans. Kanske bestämmer man då att barnet ska komma till stödfamiljen på prov en första gång, för att se hur det fungerar.

Får man någon ersättning?

Stödfamiljer får ekonomisk ersättning. Nivån beror på barnets ålder och funktionshindrets art. Råd och stöd ges under uppdragets gång.

Vill du veta mer?

För mer information om uppdraget som stödfamilj, kontakta:

Jenny Warnerbring
E-post: jenny.warnerbring@malmo.se
Tel: 040-34 93 90

Ulla Sundkvist
E-post: ulla.sundqvist@malmo.se
Tel: 040-34 93 91

Har du tid över några timmar i månaden och kan tänka dig ett uppdrag som Stödfamilj?

Fyll gärna i intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Kontakta oss

Vård & omsorg, stadsområde Väster
Skriv till oss
E-post: vaster.voo@malmo.se
Tel: 040 345213 040 346343
Besöksadress
Apoteksgatan 7
Visa på karta
Vård & omsorg, stadsområde Öster
Skriv till oss
E-post: oster@malmo.se
Tel: 040 344002
Besöksadress
Agnesfridsvägen 2
Visa på karta
Vård & omsorg, stadsområde Söder
Skriv till oss
E-post: soder@malmo.se
Tel: 040 347662
Besöksadress
Eriksfältsgatan 28A
Visa på karta
Vård & omsorg, stadsområde Norr
Skriv till oss
E-post: norr@malmo.se
Tel: 040 345549
Besöksadress
Stora Nygatan 1
Visa på karta
Vård & omsorg, stadsområde Innerstaden
Skriv till oss
E-post: sofi.voo@malmo.se
Tel: 040 343944 040 343802
Besöksadress
Västra Rönneholmsvägen 39A
Visa på karta
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Boplats Syd förmedlar seniorlägenheter och andra lägenheter i Malmö. Du kan ställa dig i kö om du vill ha en seniorbostad.
Trygghetshotellet