Insatser för barn och unga

Barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här får du veta hur Malmö stad kan hjälpa till.

Malmö stad arbetar på flera sätt med att stödja barn och ungdomar med olika typer av bekymmer. Kontakta ditt stadsområde eller någon av verksamheterna nedan!

Socialarbetare för ungdomar

... är en del av Malmös brottsföre- byggande arbete. Här får du veta mera om hur vi jobbar.

Behöver du prata?

Familjeteamet är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig med både stora och små bekymmer.

Barngrupper

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, missbruk och våld. Malmö stads barngrupper kan vara ett stöd i en svår situation.

Intensiv familjebehandling

Unga mellan 10 och 17 år med allvarliga social problematik kan erbjudas behandlingen MST.

Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem.

Stöd till unga missbrukare

Maria Malmö är en öppenvårds- mottagning för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger.

Andra brotts- och drogförebyggande insatser

Inom Malmö stad pågår en rad olika insatser, exempelvis SSP - ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Chatta med en socialarbetare

Vill du få råd och stöd utan att komma till en mottagning eller avslöja vem du är, då kan du chatta med Plattform Malmö

Kontaktfamilj & kontaktperson

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakt- er? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson.

Kriscentrum för barn & ungdomar

Kriscentrum ger stöd till barn och ungdomar som utsatts för misshandel och övergrepp. Även föräldrar får hjälp.

Hedersvåld

Kriscentrum Malmö har ett boende för flickor och unga kvinnor i åldern 16-22 år som är utsatta för hedersvåld och som behöver skydd.

Socialsekreterare hos Polisen

För att minska antalet brott som begås av ungdomar finns det fyra socialsekreterare på Polisens ungdomssektion.

Ungdomstjänst

... är ett alternativ till böter och fängelsestraff för dem som är mellan 15 och 21 år.

Familjeklass

I stadsområde Öster och Innerstaden finns familjeklasser där elever och föräldrar arbetar tillsammans i skolmiljö.

Kontakta oss

Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera
Malmöinitiativet
Malmö stads app för pektelefoner hittar du på malmo.se/peka