Persborgs boende & motivationscenter

Persborgs boende & motivationscenter är ett boende med tillhörande öppenvårdsmottagning. Boendet vänder sig till hemlösa män över 18 år, skrivna i Malmö, som har eller har haft ett heroinmissbruk och nu går på medicinsk underhållsbehandling med metadon, subutex eller subuxon vid Beroendecentrum, Mottagning 2.

På Persborg arbetar personalen med olika stödinsatser som samtal och aktiviteter utifrån individens behov. Bland de stödinsatser som erbjuds finns också hjälp att leta efter bostad, hitta sysselsättning, praktik eller utbildning och skuldsanering. Men det finns också stöd för den som vill förbättra trasiga relationer och hitta en ny social gemenskap genom exempelvis kontakter med föreningslivet.

Bostaden består av en enrumslägenheter med badrum och pentry samlade kring gemensamma utrymmen med kök och personalrum.

Hur länge kan man stanna på Persborg?
Boende erbjuds under en period av 6 månader, därefter kommer kontakten finnas kvar via den öppna mottagningen om behov finns.

Persborgs boende och motivationscenter arbetar i samverkan med Region Skånes Beroendecentrum, mottagning 2.

Kontakta oss

Persborgs boende och motivationscenter
Tel: 040 34 93 92
Telefontider
Vardagar 08.00 - 16.30

Kontakta oss

Persborgs boende och motivationscenter
Tel: 040 34 93 92
Telefontider
Vardagar 08.00 - 16.30
Kalendarium för allt som är på gång … teater, utställningar, konserter med mera