Så här ansöker du!

Är det första gången du ansöker om försörjningsstöd? Då kontaktar du ditt stadsområde. Vill du ansöka om fortsatt försörjningsstöd kan du ladda ned en blankett här nedan.

Du vänder dig till den stadsområdesförvaltning där du bor för att ansöka om försörjningsstöd. En socialsekreterare utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras.

Att ansöka för första gången

Förstagångsansökan gör du genom att ta kontakt med ditt stadsområde. Är du osäker på vilket stadsområde du tillhör kan du kontakta Malmö stads växel. Kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Fortsatt försörjningsstöd

Vill du ansöka om fortsatt försörjningsstöd? Då kan du ladda ned en blankett här nedan.

Blanketten kan fyllas i via din dator om du så vill. Du kan sedan spara ned blanketten, skriva ut den, skriva under och skicka den till individ- och familjeomsorgen i ditt stadsområde.

Dela innehåll:

Kontakta oss