Foto: Daniel Arnerius.

Råd efter köp

Reklamation

Om du köpt en vara som är felaktig ska du först reklamera hos företaget eller affären där du köpte den. Vänd dig till reklamationsansvarig.

Åberopa konsumentköplagen som definierar begreppet "fel". Det kan vara ett funktionsfel, felaktig information eller också utebliven eller försenad leverans. Vanligtvis ska affären först ha möjlighet att reparera varan. Om detta inte lyckas, kan man begära omleverans, det vill säga ny felfri vara, eller att köpet hävs.

Reklamera så fort som möjligt - senast inom 2 månader efter det att du har upptäckt felet. Du har alltid tre års reklamationstid även om du fått kortare garantitid av företaget.

Reklamation och garanti är viktigt att man håller isär, det är två skilda saker. Reklamationsrätten står skriven i lagen, medan garanti är ett frivilligt åtagande (en slags extra service) från säljarens sida.

Spara kvittot!

Om det skulle visa sig vara något fel på varan så att man behöver reklamera underlättar det om man har sparat kvittot. Därför kan det vara en god idé att spara kvittot under hela reklamationstiden, som är tre år.

Mer information om reklamationer hittar du på Konsumentverkets hemsida.

Tjänster

När du köper en tjänst, t ex anlitar en hantverkare, gäller ungefär samma regler. Då gäller konsumenttjänstlagen. Även här gäller tre års reklamationstid. Men om arbete har utförts på mark, byggnader eller andra fasta saker har du tio års reklamationstid.

Om du inte kommer överens med företaget eller är osäker på dina rättigheter  kan du vända dig till oss.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan också välja att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. På deras hemsida kan du hämta blanketter för detta. Du kan även vända sig till tingsrätten för att få tvisten prövad.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Konsument Malmö
Skriv till oss
E-post: konsument@malmo.se
Tel: 040 34 34 00
Telefontider
månd-tisd 9-12 och 13-15, onsd 9-12.
Besöksadress
Bergsgatan 17
Visa på karta
Besökstider
Onsd 13-16.30.