Vigsel i Rådhuset

Dags att gifta sig? I Malmö rådhus går det snabbt och enkelt. Dessutom är det kostnadsfritt.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag på lördagar mellan klockan 12 och 14 i Malmö rådhus. Ceremonin är oftast kort. Två vittnen ska vara med.

Ni bokar tid innan. På rådhuset finns en tjänsteman på plats – anmäl er och visa legitimation.

Tio personer inklusive de som gifter sig får vara med under vigseln. Övriga gäster är välkomna att vänta utanför.

Könsneutrala äktenskap

Efter ändringar i äktenskapsbalken den 1 maj 2009 kan två personer av samma kön ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön.

Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Hindersprövning

Före ett giftermål ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Hindersprövningen görs av Skatteverket och ska vara klar när du bokar tid för vigsel.

Hindersprövningen kan antingen beställas via Skatteverkets telefon 0771 567 567 eller skrivas ut från skatteverkets hemsida.

Boka tid

Bokning av vigsel gör ni på 040-34 10 96. Vid bokningstillfället ska hindersprövningen vara klar.

Är ni i behov av tolk ordnar ni detta själva. Tolkens namn och adress behövs vid bokningstillfället.

Två vittnen som är över 15 år gamla ska även närvara under vigseln. Malmö Stad kan tyvärr inte bistå med vittnen.

Senast två veckor före ceremonin ska du skicka in följande till Stadskontoret, vigselexpeditionen, 205 80 Malmö:

  • Intyg hindersprövning
  • Intyg om vigsel
  • namn och adressuppgifter till vittnena (ETT förnamn, ett eller flera efternamn, gatuadress, postnummer och postort)
  • namn och adressuppgifter till eventuell tolk

Ni kan också lämna dokumenten ovan i Stadshusets reception. Observera att den bokade tiden stryks om inte handlingarna kommit in i tid!

Obs! Malmö stad arbetar under offentlighetspricipen. Detta innebär att dokument inskickade till oss betraktas som allmänna handlingar och är därmed i regel offentliga.

Tider 2014

Januari: 4, 11, 18, 25
Februari: 1, 8, 15, 22
Mars: 1, 8, 15, 22, 29
April: 5, 12, 19, 26
Maj: 3, 10, 17, 24, 31
Juni: 7, 14, 20 (midsommarafton), 28
Juli: 5, 12, 19, 26
Augusti: 2, 9, 16, 23, 30
September: 6, 13, 20, 27
Oktober: 4, 11, 18, 25
November: 8, 15, 22, 29
December: 6, 13, 20, 31 (nyårsafton)

Alla vigslar sker på lördagar mellan 12 och 14. Undantag är midsommarafton (en fredag) och nyårsafton (en onsdag).

1 november och 27 november är det inga vigslar.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Vigselexpeditionen, Stadskontoret
Tel: 040 34 10 96
Telefontider
Vardagar 10-12
Postadress
Vigselexpeditionen, Stadskontoret
Vigselexpeditionen, Malmö stad
205 80 Malmö