Webbkartor

På malmo.se finns olika typer av webbkartor. De bygger på samma princip och gränssnitt men har olika användningsområden. Det finns också historiska kartor för dig som är intresserad av gamla kartor. Dessa finns bara i pdf-format.

Malmö Stadsatlas

Malmö Stadsatlas

Den mest omfattande kartan är Malmö Stadsatlas, här finns information om Malmö stads verksamheter. Du kan söka efter adresser och platser samt få information om fastigheter, planer, skolor, kultur, fritid, vård mm.

Länk till Malmö Stadsatlas.    

   


Malmös översiktsplan

I detta kartverktyg redovisas översiktsplanens kartor med planeringsriktlinjer och ställningstaganden för riksintressen.

Länk till kartverktyg för Malmös översiktsplan

Malmös Statistikatlas

Nu kan du ta del av statistik på karta i Malmö stads Statistikatlas. Den kan användas för exempelvis planering och uppföljning av stadens verksamheter.

Länk till Malmös Statistikatlas

Malmös Valatlas

Denna Atlas har skapats för att visualisera valresultaten från det supervalår som 2014 har kommit att kallats. Det innebär att vi redovisar valresultat och valdeltagande från EU-valet i maj samt det nationella, regionala och kommunala valet i september.

Länk till Malmös Valatlas

   

Skånekarta

Skånekarta

I Skånekartan kan man söka adresser och platser i de 33 Skånekommunerna. Här kan du också se en fotokarta från 1940.

Länk till Skånekarta.

     

Smileykartan

Temakartor

Temakartor nås från verksamheternas ämnessidor. Smileykartan visar Malmös fräschaste matställen. Offentliga toaletter för den som är nödig på stan. Arkitektur i Malmö visar sevärda byggnader från olika epoker. Detaljplaner visar både pågående och antagna detaljplaner. Polygonpunkter och höjdfixar visar Malmös stomnät. Kolonier visar var det finns djur- och trädgårdskolonier samt odlingslotter. Bullerkarta visar hur mycket trafikbuller som uppmätts i just det området du sökt på. Tillgänglighet, här får du en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler i Malmö. Karta över Västra Hamnen

Pedagogiska kartor

Vill du ha tips inför din utflykt ska du gå in på Pedagogiska kartor som är ett kraftfullt redskap för främst pedagoger som är intresserade av utomhuspedagogik men även för dig som privatperson.

Länk till Pedagogiska kartor

Malmös marina miljö

Malmö stad vill lyfta intresset för havet och genom denna karta ge möjligheten att se vilka intressegrupper som berörs i utveckling av områden.

Länk till Malmös marina miljö

Promenadstaden

Promenadstaden är en app som tar dig ut på en inspirerande promenad i Malmö.

Länk till Promenadstaden

Adresskarta

Adress- och platskarta

Den enklaste kartan är den så kallade Adress- och platskartan. Denna nås från kontaktrutan, vid adressen, samt i löpande text.

    

    

Historiska kartor

Historiska kartor

Här kan du söka historiska kartor över Malmö från 1500-talet fram till idag.
Läs mer.

Länk till Historiska kartor.

       
        

    

                

    

Dela innehåll:

Kontakta oss

Geodataenheten
Skriv till oss
E-post: sbk.sma@malmo.se
Tel: 040 34 24 35
Fax: 040 34 24 08
Telefontider
Vard 9-12, 13-15
Postadress
Geodataenheten
Stadsmätningsavdelningen
205 80 Malmö
Besöksadress
August Palms plats 1
Visa på karta
Besökstider
Vard 9-12, 13-15