Felparkeringsavgifter

Från den 15 mars 2010 gäller nya felparkeringsavgifter i Malmö. Nedan finner du felparkeringsavgifterna:

Inbetalningskortet har slopats

Orsaken till att man slopar inbetalningskortet är att transportstyrelsen haft ett test i Göteborg, som kom fram till att de flesta människor i dag betalar sina räkningar via internet. All information som tidigare fanns på inbetalningskortet finns numera på parkeringsanmärkningens baksida. Den gula plastremsan, som är parkeringsanmärkningen, är längre än den tidigare varianten p g a all information.

Bild på felparkeringsremsa

Exempel på nya utseendet på parkeringsanmärkningen syns till vänster, det gamla sättet med inbetalningskort syns till höger.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida