Foto: Christina Worsch

Boendeparkering

Boendeparkering finns i 19 områden i Malmö. Med boendeparkering behöver du bara flytta på bilen inför miljöparkering.

Information och svar på de vanligaste frågorna samt länk till ansökan hittar du längre ner på sidan.

Betala boendeparkering med mobiltelefon:

Hos dessa företag kan du betala för boendeparkering med hjälp av din mobiltelefon:

Tele P  
Easypark
Mobill
SMSPark

Äldre nyheter:

Områden som fick boendeparkering  under hösten 2013 är Norra Sofielund, Dammfri, Rönneholm och Ribersborg.

Ribersborg utökas Läs mer

Införandedatum 16 december 2013.
Utskick till boende i området har gjorts under v. 47.
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.

Rönneholm utökas Läs mer

Införandedatum 18 november 2013.
Utskick till boende i området har gjorts under v. 43.
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.

Dammfri utökas Läs mer

Införandedatum 15 oktober 2013.
Utskick till boende i området har gjorts under v. 38.
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.

Norra Sofielund utökas Läs mer

Boendeparkeringen infördes den 1 oktober.
Utskick till boende i området har gjorts v. 33.
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.

Nya boendeparkeringstaxor Läs mer

Nya taxor infördes den 27 maj 2013.

Västra Sorgenfri utökas Läs mer

Införandedatum 3:e december 2012
Utskick till boende  i den utökade delen görs v.46
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.
Se karta över området.

Möllevången utökas Läs mer

Införandedatum: 5:e november 2012
Utskick till boende i den utökade delen görs v.41
Fr o m 22:e oktober kan du ansöka via webben om du bor i den utökade delen av området.
Se karta över området.

Kronborg utökas Läs mer

Införandedatum: 1:a oktober 2012
v.34 gick ett utskick med ansökningsblankett ut till berörda hushåll.
Ansök via webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketten här.
Se karta över området.

Boendeparkeringstillstånd beviljas enligt följande:

  • Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan. 
  • Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
  • Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
  • Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en totalvikt över 3,5 ton.
  • Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.

OBS! Endast ett tillstånd per person medges.

Observera att tillståndet inte medger rätt att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis vid miljöparkering. Ett boendeparkeringstillstånd innebär inte heller att plats reserverats utan gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna. Missbrukas tillståndet, kan det återkallas.

Det görs inga undantag från något av ovanstående.

Avgifter

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig som bor i området med boendeparkering att parkera. Observera att inom ett boendeparkeringsområde kan det förekomma olika taxor i olika delar av området. Det är taxan för den aktuella platsen som styr vad man som boendeparkerare ska betala.

Själva tillståndsdekalen får du kostnadsfritt per post. Fäst dekalen på vindrutans insida och lös biljett i automaten, lägg sedan biljetten intill dekalen. Båda ska lätt kunna läsas av utifrån. Glöm inte att trycka på boendeknappen innan du stoppar i pengar!

Boendeparkering kostar från 27 maj 2013:
25 kr/dygn vid Blå biljett måndag-lördag
25 kr/dygn vid Röd biljett måndag-lördag
20 kr/dygn vid vit biljett måndag-fredag
15 kr/dygn vid grön biljett måndag-fredag

När man betalar i biljettautomaten så trycker man på knappen "boendeparkering" lägger i pengar då får man automatiskt det billigare priset. Man kan trycka biljett för 14 dagar framåt. Man betalar alltså bara för de dagar man använder parkeringen. Biljetten ska sättas jämte giltig Boendedekal som visar att du har rätt till det billigare parkeringspriset.

Skyltar

Parkeringsplatser avsedda för boendeparkering är skyltade med tilläggstavla som har texten "Boende GK-X". Tillståndet gäller endast på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma beteckning som tillståndsdekalen.

Frågor & Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om boendeparkering.

Vilka uppgifter behöver ni ha i ansökan för boendeparkering?
Svar: Vi behöver personnummer samt registrerings nummer på fordonet.
Du kan söka via webben om dina uppgifter stämmer i folkbokföring samt vägtrafikregister, via mejl eller skicka in ansökan brevledes.

Måste jag vara folkbokförd på adressen för att få boendeparkering?
Svar: Ja man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering.

Varför får jag upp ett felmeddelande angående min adress när jag försöker ansöka på webben?
Svar: Dina adressuppgifter har inte registrerats ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta några dagar så prova igen.
 
Varför får jag upp ett felmeddelande angående mitt fordon när jag försöker ansöka på webben?
Svar: Dina ägaruppgifter har inte registrerats i vägtrafikregistret ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta några dagar så prova igen.
 
Om jag bor i andra hand kan jag få boendeparkering då?
Svar: Ja, men du måste vara folkbokförd på adressen.
 
När måste jag senast förnya min boendeparkering?
Svar: Gatukontoret skickar automatiskt ut nya dekaler på tidigare beviljade tillstånd. Utskick görs endast till privatperson som står som registrerad ägare till fordonet och är folkbokförd på adressen. Övriga får själv ansöka om förlängning. Det är dock din egen skyldighet att se till att du har erhållit ett giltigt tillstånd. Du kan göra en ny ansökan på www.malmo.se eller via e-post gkboende@malmo.se.
 
Jag ska flytta till annat boendeparkeringsområde eller byta bil, hur gör jag då?
Svar: Du kan själv registrera ett områdesbyte/bilbyte på hemsidan förutsatt att du är folkbokförd på din nya adress alternativt registrerad ägare till din nya bil enligt vägtrafikregistret.
Den gamla dekalen måste du skicka tillbaka till Gatukontoret (returadressen står på dekalens baksida).

Hur vet jag var boendeparkering gäller?
Svar: Observera att boendeparkeringstillståndet endast gäller på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma beteckning som tillståndsdekalen exv. "Boende GK-X".

Vad kostar boendeparkeringen? Hur betalar jag?
Svar: Se under fliken avgifter.

Varför måste jag stå som ägare på bilen för att få boendeparkering?
Svar: Tanken är att den som bor i centrum och äger en bil ska ha möjlighet att kunna parkera med boendeparkeringstillstånd. Mängden p-platser som finns för boende är begränsad och därför gäller boendeparkeringen endast för den som själv äger fordonet.

Vilket typ av intyg behöver ni för tjänstebil?
Svar: Vi behöver ett "Nyttjanderättsavtal" dvs ett intyg från arbetsgivaren som visar att du får använda bilen privat samt att du förmånsbeskattar detta.

Jag äger firman och har bilen ställt i firman, kan jag ansöka om boendeparkering själv och skriva eget intyg?
Svar: Ja, och då ska du skicka med intyg som visar att du är ägare till firman. (enskild firma står på pers nr)  

Om jag har två bilar, kan jag få boendeparkering på båda bilarna då?
Svar: Nej, du kan endast få på ett fordon.

Ifall att min bil är avställd eller där är körförbud kan man få boendeparkering då?
Svar: Nej, fordonet får inte vara avställt eller ha körförbud.

Om mina föräldrar eller någon annan är ägare till fordonet och dom bor på en annan adress än jag, kan dom då skriva ett intyg att jag får disponera deras bil, kan jag få boendeparkering då?
Svar: Nej, inga privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser godtas.

Hur lång handläggningstid är det?
Svar: Handläggningstiden brukar vi säga är med vändande post om allt stämmer vid ansökningstillfället.
Får du din ansökan beviljad via webben innan kl. 14 kommer troligtvis ditt tillstånd för boendeparkering i posten redan nästkommande dag.
 
Är det lång kö?
Svar: Det finns inget kösystem utan uppfyller du kriterierna för att beviljas boendeparkering, så får du det.

Kartor över boendeparkeringsområdena

Klicka på respektive område för att se vilka gator som du kan parkera på med boendetillstånd:

Gatukontorets kundservice
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida