Bussparkering

I Malmö kan turistbussar parkera på ett flertal ställen centralt i Malmö.

Reserverade platser finns här:   

  • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken  - 10 platser, avgift dagtid
  • Carlsgatan vid Slagthuset - 2 platser 4 tim, p-skiva
  • Norra Vallgatan öster Slottsgatan - 2 platser, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan väster Mälarbron - 2 platser, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan vid Drottningtorget  - 2 platser, avgift dagtid
  • S:t Knuts väg (för fordon över 3,5 ton) - 24 tim utan avgift
  • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 tim p-skiva
  • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 tim p-skiva

I övrigt är parkering av bussar tillåten

  • på avgiftsbelagd sträcka
  • på sträcka där P-skiva gäller

Innan parkering sker, tänk på att parkeringsförbud kan gälla under vissa dagar för att städning ska kunna ske.

Hållplats för av- och påstigning av turistbussar:
Gustav Adolfs torgsödra sidan vid Lilla Nygatan.
Observera att någon parkering inte är tillåten, endast av- eller påstigning.

Jörgen Kocksgatan (öppnar 1 april 2014) - 24 tim, 50 platser.

Terminal för långfärdsbussar finns på Skeppsbron norr om Hans Michelsensgatan (vid f d svävarterminalen), 4 tim p-skiva.

Öresundsterminalen erbjuder ca 80 platser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer info 040-590 900 eller www.oresundsterminalen.se

Miljözonsbestämmelser gäller för centrala delarna av Malmö och omfattar även tunga bussar.

Dela innehåll:

Kontakta oss

För upplysningar, ring gatukontoret tel 040-34 13 69 eller P Malmö 040-605 69 70

Gatukontorets kundservice
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida