Miljöparkering

Miljöparkering används för att städa gatorna i Malmö så effektivt som möjligt, men även för att utföra andra arbeten under tiden då P-förbud gäller. 

Sådana arbeten kan vara lagning av hål i asfalten m.m. Av denna anledning är det förbjudet att parkera under hela den tid som vägmärket visar, alltså även när sopmaskinerna har passerat.

Vad gäller?

Miljöparkering är ett parkeringsförbud, som gäller under några timmar en gång i månaden. Vilka dessa tider är framgår av vägmärkena på de aktuella gatorna. Överst på vägmärket anges vilka klockslag och nedanför anges vilka dagar parkeringsförbudet gäller. Parkeringsförbudet gäller endast vardagar. Om aktuellt datum infaller på en söndag, helgdag eller vardag före sön- och helgdag övervakas inte parkeringsförbudet.

Olika tider

Tiderna för miljöparkeringen är valda för att passa våra städrutiner. För att orsaka så lite störningar som möjligt försöker vi städa bostadsgator dagtid och affärsgator under kvällstid.

På platser där avgiftsbelagd parkering gäller, har vi valt att så långt det går lägga städningen utanför betaltid, detta för att undvika missförstånd att man löser biljett när det egentligen är p-förbud.

Gratis påminnelsetjänst

Genom gratistjänsten miljöparkering.se kan du bli påmind om när det gäller parkeringsförbud på särskilda gator. Genom påminnelser via sms och e-mail kan du nu undvika parkeringsanmärkningar. Kontrollera dock alltid skyltningen på plats.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida

Kontakta oss

Gatukontorets kundservice
Tel: 020 34 45 00
Telefontider
Dygnet runt. Efter kontorstid kopplas du till en jourtjänst
Webbsida