Ädp 5197, Östra sjukhuset

Norra delen av kvarteret Östra sjukhuset i Kirseberg i Malmö (Fäladsmarken) Malmö

Detaljplanen, Ädp 5197 syftar till att inom gällande detaljplan Dp 4881 flytta en byggrätt som ligger över en ledning och att flytta ett u-område där man valt att dra ledningarna på annat vis.

____________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplan som vunnit laga kraft
2011-09-30.

Stadsbyggnadskontoret s stab svarar på frågor om processen för laga kraft antingen per telefon 040 — 34 35 40, via e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se
  

Laga kraft

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret
Skriv till oss
E-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Postadress
Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret
Skriv till oss
E-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Postadress
Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö