Polisen pratar med boende

Om Hej stadsdel!

Genom dialog med boende och verksamma i stadsdelen har vi under åren 2007-2013 samlat in synpunkter för att förbättra närmiljön så att den bättre lever upp till de behov och önskemål som finns.   

Våren 2007 inleddes pilotprojektet "Hej Kirseberg!". Det gav ett så gott resultat att man beslöt att fortsätta med Hej stadsdel-projekten. Det tionde och sista Hej-stadsdel projektet avslutades i Centrum sommaren 2013.  Hej stadsdels-projekten drevs av gatukontoret, stadsdelen och polisen.

Efter senaste Hej-projektet tog gatukontoret fram en rapport av alla gjorda Hej-projekt.  Det finns även en sammanfattning av rapporten. Båda går att ta del av i länkrutan.

Gatukontoret undersöker nu hur ett fortsatt dialogarbete kan fortsätta.

Dela innehåll: