Pp 6013, söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö

Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö i Malmö
 
Planprogram, Pp 6013, syftar till att utreda förutsättningarna
för att ändra nuvarande markanvändning från att rymma ett verksamhetsområde till att i stället innehålla bostäder av olika slag och servicefunktioner. Utifrån behovet att hushålla med marken föreslås en tätare bebyggelsestruktur än de markbostäder som i dag dominerar Tygelsjö.

 ____________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2010-04-15

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 

Dela innehåll:

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret
Postadress
Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret
Postadress
Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad
205 80 Malmö