Ett nytt centrum i södra Malmö

Planerna på att bygga ut södra Malmö har funnits ända sen 60-talet. Men det var först i samband med beslutet om Citytunneln som utbyggnaden startade på allvar. Med en station i Hyllie skapas här ett nytt centrum i södra Malmö men också ett profilområde för hela Öresundsregionen.
 
Ambitionen med Hyllie är att skapa en blandstad som sjuder av liv. Här skapas Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel och evenemang i ett fantastiskt läge nära Öresundsbron. För att uppnå det planerar Malmö stad för flera funktioner i samarbete med aktuella aktörer. Mitt på Hyllie stationstorg ligger ankomsthallen med nergångar till tågen. Här ligger även Point Hyllie som ramar in torgets västra sida med sina fem byggnader som nu uppförs i etapper. Nära torget ligger Malmö Arena, MalmöMässan, köpcentret Emporia, hotell, kontorshus och en Vattenpark som anläggs nedanför Hyllie vattentorn. I norra delen av Hyllie centrum uppförs Malmös nya badhus som omges av en stor öppen park. Dessutom planeras det för ca 2 500 bostäder i området som successivt kommer att uppföras fram till 2016 med närhet till servicefunktioner som både förskola och grundskola.
 
Bostadshusen byggs stadsmässigt med kvartersbildningar som skapar täthet och gröna ytor. Boendet i Hyllie centrum ger närhet till allt. Här möts stad och landskap, storskaligt och småskaligt, gröna områden och färgstark arkitektur. Mott norr ligger Hyllie tre minuter med tåg till nästa station Triangeln. Mot söder ligger milsvidder av Söderslätt. Och västerut, med Kastrup som närmaste station ligger resten av världen.
 
Malmö har ett miljöprogram och en målsättning att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling till 2020. Och Hyllie centrum ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. En energieffektiv, resurssnål och grön stadsdel med hundra procent förnybar energianvändning.
 
Fullt utbyggt kommer området att omfatta ca 10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Det unika kommunikationsläget förenat med stadsbebyggelse, parkmiljöer och skånskt kulturlandskap skapar attraktiva miljöer för boende, besökare och företag. Den goda jorden, kommunikationsnoden och integrationen är grunden till Malmös nya framsida.

Malmös andra stadskärna
Film från föreläsningsserien Mer av Malmö - om Hyllie centrum och utbyggnadsområdet. Inspelad december 2013.
Talare: Magnus Alfredsson, projektledare för Hyllies utbyggnad genom fastighetskontoret i Malmö stad.

Dela innehåll:

Kontakta oss

Press och informationsfrågor: Maria Nyman-Moritz maria.nyman@malmo.se

Fastighetskontoret
Skriv till oss
E-post: fastighetskontoret@malmo.se
Tel: 040 34 18 23
Magnus Alfredsson
Skriv till oss
E-post: Magnus.Alfredsson@malmo.se
Mobil: 0709-341712
Gatukontorets kundservice
Skriv till oss
E-post: gkkundservice@malmo.se
Tel: 020 34 45 00
Peter Gustafsson
Skriv till oss
E-post: Peter.Gustafsson@malmo.se
Mobil: 0709-341377
Miljöförvaltningen
Skriv till oss
E-post: miljo@malmo.se
Tel: 040 34 10 00
Kerstin Rubenson
Skriv till oss
E-post: Kerstin.Rubenson@malmo.se
Tel: 040-342210
Stadsbyggnadskontorets kunddisk
Skriv till oss
E-post: sbk.kunddisk@malmo.se
Tel: 040 34 22 73
Mikael Wallberg
Skriv till oss
E-post: mikael.wallberg@malmo.se
Tel: 040-342217